Dostali jste se do sporu se stavební firmou nebo s investorem? Přemýšlíte, jestli se dá věc vyřídit rychleji, než zdlouhavým soudním řízením? V následujícím článku popíšeme, jak funguje řešení stavebních sporů mediací a kdy ji lze použít.

Nejdříve stručně, proč vůbec uvažovat o mediaci.

 • Soudní spor ve stavebnictví trvá běžně 5 let a stojí stovky tisíc korun (to i v případě, kdy ani jedna ze stran úmyslně nezdržuje).
 • Mediace může být dokončena během týdnů i dnů, a to za zlomek ceny soudního sporu.
 • Prakticky neexistují specializovaní soudci, kteří se stavebnictvím systematicky zabývají a rozumějí mu.
 • Specializovaný mediátor naopak má zkušenosti se stavebními spory i technickou stránkou věci. Strany mu nemusejí vysvětlovat základy a rovnou přejdou k jádru věci.
 • Ve formálním soudním řízení není prostor otevřeně si vyříkat, co se stalo, připustit chyby a najít oboustranně přijatelné východisko.
 • Mediace je otevřená a neformální a jako taková umožňuje nalézt řešení výhodné pro obě strany. Mediátor je přitom vázán mlčenlivostí.
 • Soudní spor zpravidla znamená konec jakékoliv další spolupráce. Dochází k poškození pověsti účastníků sporu.
 • Mediace vyřeší spor písemnou, vymahatelnou dohodou (například: Strana A zaplatí straně B do jednoho měsíce 100.000,- Kč. Nic dalšího nebudou po sobě požadovat). Vztahy se urovnají a strany mohou dále spolupracovat. Jejich pověst není poškozena.

Jednání se odročuje na neurčito…

Máte za sebou několik stavebních sporů? Pak jste nepochybně narazili na stále stejný problém. Soudní řízení se vlečou a většinu času se nezabývají podstatou věci. Probíhají různé formální úkony. Jednání se odročují, aby mohly proběhnout další formální úkony. Díky délce řízení a množství nařízených jednáním se náklady běžně vyšplhají do statisíců. Ptáte se, stojí to za to?

Ano. Ale jen v situaci, kdy vám jde o větší množství peněz (alespoň vyšší statisíce) a s protistranou se nedá vůbec mluvit.

Kdy má smysl uvažovat o mediaci?

Stavební spory se však typicky odehrávají mezi stranami, které si aspoň na počátku rozuměly. Proto spolu uzavřely stavební smlouvu (smlouvu o dílo). Pokud nenechají zajít spor příliš daleko, prostor pro vyjednávání a mediaci zůstane. Platí to zejména v případech, kdy:

 • strany budují svůj byznys na výhodných dohodách a dlouhodobých obchodních vztazích,
 • záleží jim na dobré pověsti,
 • preferují tvůrčí, kooperativní postupy před soubojem.

Kdy je mediace neprůchozí?

Naopak prostor pro jednání a mediaci je malý nebo žádný tam, kde alespoň jedna ze stran:

 • postupuje predátorsky pod heslem „urvi, co můžeš“,
 • protistranu nepovažuje za perspektivního obchodního partnera; poškození vzájemných vztahů pro ni není problém, protože nepředpokládá další spolupráci,
 • na pověsti jí nezáleží, resp. očekává, že spor její pověst nepoškodí.
 • investuje lidský a finanční kapitál do rizikových projektů s očekáváním velkého zisku; soudní spor je takovým rizikovým projektem vždy.

Pokračování článku si můžete přečíst na tzb-info.cz