Jste spoluvlastníkem bytu, domu nebo pozemku? Dokážete se s ostatními spoluvlastníky bez problémů dohodnout? Pokud ano, gratuluji. Patříte k čestným výjimkám. Většina spoluvlastnictví je však zatížena problémy. Ty se projeví zejména ve chvíli, kdy je zapotřebí něco změnit: udělat velkou opravu, postavit přístavbu, zastavět stavební pozemek. Začne se diskutovat, jestli změnu vůbec provést, jak a za čí peníze.

Čím dříve spoluvlastnictví rozdělíte, tím lépe

Je-li to alespoň trochu možné, vždy doporučuji svým klientům spoluvlastnictví rozdělit. Pozemek na menší pozemky, bytový dům na bytové jednotky. Jiným řešením je přenechat nemovitost jedinému vlastníku, který ostatním vyplatí finanční kompenzaci. Rozdělení je zapotřebí učinit zavčasu. Než vznikne potřeba něco akutně řešit, opravit střechu, prodat svůj podíl a podobně. Je velmi nepříjemné začít rozdělení projednávat pod časovým tlakem,

Každý spoluvlastník může kdykoli žádat rozdělení a finanční vypořádání

Občanský zákoník říká, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. To znamená, že každý má nárok usilovat o vystoupení ze spoluvlastnictví. Pokud na to ostatní nechtějí přistoupit, lze podat žalobu k soudu. Ten může rozdělení odložit, avšak nejdéle o dva roky, pokud by okamžité rozdělení poškodilo ostatní spoluvlastníky. Je výhodné, když lze nemovitost dělit na menší funkční celky (např. bytové jednotky, využitelné pozemky). Podotýkám, že rozdělovat lze i asymetricky, např. dům na různě velké byty s tím, že se rozdíly vyrovnají v penězích. Pokud ovšem nemovitost funkčně rozkouskovat nejde a ostatní spoluvlastníci nechtějí nebo nemohou vyplatit toho, který chce odejít, je řešením prodej celku a rozdělení peněz.

Rizika rozdělení spoluvlastnictví v nevhodnou chvíli

Právo na rozdělení spoluvlastnictví může někdy představovat hrozbu. Příkladem může být následující situace. Rodiče mají nemovitý majetek. Jeden z nich zemře a druhý dědí společně s dětmi. Vznikne situace, kdy žijící rodič vlastní většinu a děti menšinu domu. To se zdá být pro onoho rodiče komfortní, ale ve skutečnosti není. Kterékoli dítě se může ozvat a požádat jej o rozdělení spoluvlastnictví. Je to jeho zákonné právo. Pokud rodič nemůže dítě „vyplatit“, například tím, že rozdělí dům na byty a jeden z nich mu odevzdá, musí mu jeho podíl nahradit v penězích. Nemá-li ovšem dost peněz, těžko v důchodovém věku získá bankovní úvěr. Pak už zbývá jen prodej celé nemovitosti, přestože jde o vypořádání malého podílu. To pro rodiče může v důsledku znamenat nucené stěhování z vlastního bydlení.

Pokračovaní článku naleznete na webu estav.cz