Radek Motzke, advokát

Expert na stavební právo

Mediátor ve stavebnictví

Rozhodce rozhodčího soudu při HKČR a AKČR

Spojit seVíce info

Proč pracovat se mnou

Specializace

  • detailní znalost stavebního práva
  • člen České společnosti pro stavební právo
  • národní expert Evropské komise pro právo životního prostředí

Praxe

  • 17 let zkušeností se stavebním právem v ČR i  anglicky a německy mluvících zemích
  • desítky stavebních sporů
  • stovky smluv o dílo

Klienti

  • architekti a projektanti
  • stavební firmy
  • obce
  • soukromí investoři

Stavební spory a mediace

Soudní spory ve stavebnictví trvají 5 i více let. Náklady dosahují stovek tisíc.
Mediace vyřeší spory během týdnů. Náklady jsou v jednotkách až desítkách tisíc.
Objednejte si u mne mediaci.
Nemá-li druhá strana o mediaci zájem, objednejte si u mne zastoupení před soudem.

Smlouvy na stavební práce

Stavební smlouvy o dílo mívají desítky stran. Jejich detailní dodržování je iluze.
Zjednodušte svou administrativu.
Objednejte si u mne stručnou a přehlednou stavební smlouvu.

Právní prověrky nemovitostí

Chcete koupit pozemek, byt, dům nebo areál?
Zjistěte, co vlastně kupujete, a vyhněte se následným sporům.
Před uzavřením kupní smlouvy si u mne objednejte právní prověrku nemovitosti.
Prověřím katastr, územní plán, územní studie, vydaná povolení a další souvislosti.

Povolování unikátních staveb

Není jednoduché realizovat stavby, které na první pohled vybočují z řady.
Poradím vám, jak je efektivně projednat s úřady a sousedy.
Důležitá rada: přijďte včas.

Články o stavebním právu

Co se bude v obci stavět a jak postupovat při domluvě s developery

Vlastníte pozemek, který se technicky hodí k zástavbě, ale územní plán ji nedovoluje? Můžete s obcí uzavřít platnou dohodu o tom, že vám pozemek „zestavební“? Může si obec za takovou změnu územního plánu nechat zaplatit? Může obec podmínit dohodu tím, že na vlastní...

Experti na stavební právo

Mgr. Radek Motzke, advokát

Baví mě propojovat stavební právo s dalšími obory – architekturou, urbanismem a designem. Jsem rád, když je výsledek mé práce jednoduchý a přitom jedinečný. Jako socha. Volný čas dělím mezi rodinu, naši usedlost a outdoorové sporty. Rád překračuji hranice oborů i států. Mojí slabostí jsou Alpy, Karpaty a Polsko.

Mgr. Ondřej Strava, advokát

Rád překonávám překážky a výzvy. Se vší vervou se vás zastanu ve sporu se stavebním úřadem, obcí, zhotovitelem stavby či investorem. Ještě raději vám pomohu vyhnout se konfliktu a ušetřit čas, náklady a nervy, ať už sepsáním bytelné smlouvy, nalezením originálního řešení situace nebo prostřednictvím mediace.

Mgr. František Málek, advokát

Ve svém živlu jsem při řešení střetů soukromých osob s veřejnou mocí. Čerpám přitom z letitých zkušeností s poskytováním právní pomoci jak investorům, společnostem či jednotlivcům, tak i samosprávám. Rád jdu do hloubky a znalosti dál předávám, stavební a správní právo proto též pravidelně přednáším.

Radek Motzke, advokát

mobil: +420 734 637 147   |  email: motzke@radekmotzke.cz
sídlo: Zahrada 6, Kaly 594 55  |  datová schránka: ba9bsuj
Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12599   |   IČ: 72015705