Radek Motzke, advokát

Expert na stavební právo

Mediátor ve stavebnictví

Rozhodce rozhodčího soudu při HKČR a AKČR

Spojit seVíce info

Proč pracovat se mnou

Specializace

  • detailní znalost stavebního práva
  • člen České společnosti pro stavební právo
  • národní expert Evropské komise pro právo životního prostředí

Praxe

  • 17 let zkušeností se stavebním právem v ČR i  anglicky a německy mluvících zemích
  • desítky stavebních sporů
  • stovky smluv o dílo

Klienti

  • architekti a projektanti
  • stavební firmy
  • obce
  • soukromí investoři

Stavební spory a mediace

Soudní spory ve stavebnictví trvají 5 i více let. Náklady dosahují stovek tisíc.
Mediace vyřeší spory během týdnů. Náklady jsou v jednotkách až desítkách tisíc.
Objednejte si u mne mediaci.
Nemá-li druhá strana o mediaci zájem, objednejte si u mne zastoupení před soudem.

Smlouvy na stavební práce

Stavební smlouvy o dílo mívají desítky stran. Jejich detailní dodržování je iluze.
Zjednodušte svou administrativu.
Objednejte si u mne stručnou a přehlednou stavební smlouvu.

Právní prověrky nemovitostí

Chcete koupit pozemek, byt, dům nebo areál?
Zjistěte, co vlastně kupujete, a vyhněte se následným sporům.
Před uzavřením kupní smlouvy si u mne objednejte právní prověrku nemovitosti.
Prověřím katastr, územní plán, územní studie, vydaná povolení a další souvislosti.

Povolování unikátních staveb

Není jednoduché realizovat stavby, které na první pohled vybočují z řady.
Poradím vám, jak je efektivně projednat s úřady a sousedy.
Důležitá rada: přijďte včas.

Články o stavebním právu

Co se bude v obci stavět a jak postupovat při domluvě s developery

Vlastníte pozemek, který se technicky hodí k zástavbě, ale územní plán ji nedovoluje? Můžete s obcí uzavřít platnou dohodu o tom, že vám pozemek „zestavební“? Může si obec za takovou změnu územního plánu nechat zaplatit? Může obec podmínit dohodu tím, že na vlastní...

Plánovací smlouvy a smlouvy obcí a developerů

Plánovací smlouva mezi obcí a developerem je někdy vyžadována stavebním úřadem, především v těch místech, kde je nutné před stavbou vybudovat potřebnou infrastrukturu, třeba vodovod nebo komunikaci. Některé dohody obce a developera mohou domlouvat změnu územního...

Rozhovor: O záruce mají investoři falešnou představu

Rozhovor s advokátem Radkem Motzkem v magazínu Dřevo a stavby Postavit rychle a dobře. Který stavebník by o to nestál. Jenže někdy nemá člověk „šťastnou ruku" a leckdy se i mistr tesař utne. Nezbývá, než reklamovat. Víte, jak vadu dokazovat a co znamená pozastávka?...

Experti na stavební právo

Mgr. Radek Motzke, advokát

Baví mě propojovat stavební právo s dalšími obory – architekturou, urbanismem a designem. Jsem rád, když je výsledek mé práce jednoduchý a přitom jedinečný. Jako socha. Volný čas dělím mezi rodinu, naši usedlost a outdoorové sporty. Rád překračuji hranice oborů i států. Mojí slabostí jsou Alpy, Karpaty a Polsko.

Mgr. Ondřej Strava, advokát

Rád překonávám překážky a výzvy. Se vší vervou se vás zastanu ve sporu se stavebním úřadem, obcí, zhotovitelem stavby či investorem. Ještě raději vám pomohu vyhnout se konfliktu a ušetřit čas, náklady a nervy, ať už sepsáním bytelné smlouvy, nalezením originálního řešení situace nebo prostřednictvím mediace.

Mgr. František Málek, advokát

Ve svém živlu jsem při řešení střetů soukromých osob s veřejnou mocí. Čerpám přitom z letitých zkušeností s poskytováním právní pomoci jak investorům, společnostem či jednotlivcům, tak i samosprávám. Rád jdu do hloubky a znalosti dál předávám, stavební a správní právo proto též pravidelně přednáším.

Radek Motzke, advokát

mobil: +420 734 637 147   |  email: motzke@radekmotzke.cz
sídlo: Zahrada 6, Kaly 594 55  |  datová schránka: ba9bsuj
Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12599   |   IČ: 72015705