Radek Motzke, advokát

Expert na stavební právo

Mediátor ve stavebnictví

Rozhodce rozhodčího soudu při HKČR a AKČR

Spojit seVíce info

Proč pracovat se mnou

Specializace

  • detailní znalost stavebního práva
  • člen České společnosti pro stavební právo
  • národní expert Evropské komise pro právo životního prostředí

Praxe

  • 17 let zkušeností se stavebním právem v ČR i  anglicky a německy mluvících zemích
  • desítky stavebních sporů
  • stovky smluv o dílo

Klienti

  • architekti a projektanti
  • stavební firmy
  • obce
  • soukromí investoři

Stavební spory a mediace

Soudní spory ve stavebnictví trvají 5 i více let. Náklady dosahují stovek tisíc.
Mediace vyřeší spory během týdnů. Náklady jsou v jednotkách až desítkách tisíc.
Objednejte si u mne mediaci.
Nemá-li druhá strana o mediaci zájem, objednejte si u mne zastoupení před soudem.

Smlouvy na stavební práce

Stavební smlouvy o dílo mívají desítky stran. Jejich detailní dodržování je iluze.
Zjednodušte svou administrativu.
Objednejte si u mne stručnou a přehlednou stavební smlouvu.

Právní prověrky nemovitostí

Chcete koupit pozemek, byt, dům nebo areál?
Zjistěte, co vlastně kupujete, a vyhněte se následným sporům.
Před uzavřením kupní smlouvy si u mne objednejte právní prověrku nemovitosti.
Prověřím katastr, územní plán, územní studie, vydaná povolení a další souvislosti.

Povolování unikátních staveb

Není jednoduché realizovat stavby, které na první pohled vybočují z řady.
Poradím vám, jak je efektivně projednat s úřady a sousedy.
Důležitá rada: přijďte včas.

Články o stavebním právu

Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?

Přístupová cesta k pozemku je základním předpokladem k výstavbě. Bez ní nelze legálně stavět. Pozor si dejte na koupi pozemku, ke kterému obec teprve plánuje vybudovat cestu. Může to trvat i desítky let. V krátkosti: Bez zajištěné přístupové cesty nelze legálně...

Pro reklamaci stavby oslovte soudního znalce

Když se stavba nepovede a zhotovitel se nemá k odstranění vad, začnete přemýšlet co s tím. Řada majitelů si rovnou pozve novou firmu nebo chyby odstraní sama. Neuvědomuje si, že jakýkoliv zásah do stavby komplikuje nebo dokonce znemožňuje uplatňování odpovědnosti...

Experti na stavební právo

Mgr. Radek Motzke, advokát

Baví mě propojovat stavební právo s dalšími obory – architekturou, urbanismem a designem. Jsem rád, když je výsledek mé práce jednoduchý a přitom jedinečný. Jako socha. Volný čas dělím mezi rodinu, naši usedlost a outdoorové sporty. Rád překračuji hranice oborů i států. Mojí slabostí jsou Alpy, Karpaty a Polsko.

Mgr. Ondřej Strava, advokát

Rád překonávám překážky a výzvy. Se vší vervou se vás zastanu ve sporu se stavebním úřadem, obcí, zhotovitelem stavby či investorem. Ještě raději vám pomohu vyhnout se konfliktu a ušetřit čas, náklady a nervy, ať už sepsáním bytelné smlouvy, nalezením originálního řešení situace nebo prostřednictvím mediace.

Mgr. František Málek, advokát

Ve svém živlu jsem při řešení střetů soukromých osob s veřejnou mocí. Čerpám přitom z letitých zkušeností s poskytováním právní pomoci jak investorům, společnostem či jednotlivcům, tak i samosprávám. Rád jdu do hloubky a znalosti dál předávám, stavební a správní právo proto též pravidelně přednáším.

Radek Motzke, advokát

mobil: +420 734 637 147   |  email: motzke@radekmotzke.cz
sídlo: Zahrada 6, Kaly 594 55  |  datová schránka: ba9bsuj
Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12599   |   IČ: 72015705