Plánovací smlouva mezi obcí a developerem je někdy vyžadována stavebním úřadem, především v těch místech, kde je nutné před stavbou vybudovat potřebnou infrastrukturu, třeba vodovod nebo komunikaci. Některé dohody obce a developera mohou domlouvat změnu územního plánu. Co si developeři mohou s obcemi dohodnout? A nakolik jsou dohody závazné pro obě smluvní strany?

V prvé řadě jde o tzv. plánovací smlouvy, které jsou historicky definovány ve stavebním zákoně, byť se budou jejich ujednání řídit též občanským zákoníkem. Zadruhé jde o smlouvy s developery, které mají právní oporu právě jen v občanském zákoníku.

Uzavřít plánovací smlouvu vyžaduje stavební úřad v rámci územního řízení tam, kde stavební záměr nelze realizovat bez vybudování nebo úpravy veřejné dopravní a technické infrastruktury, tedy například prodloužení silnice či vodovodu.

Obvyklým vlastníkem komunikací či vodovodů v obci bývá právě obec, byť není vyloučeno, že se bude jednat o subjekt jiný, v některých případech například svazek obcí plnící roli vlastníka či provozovatele. V takových případech mohou být smluvními stranami nejen developeři a obec, ale i jiné osoby, případně jiné osoby společně s obcí, neboť developer potřebuje dosáhnout dohody se všemi takto zainteresovanými subjekty.

V druhém případě jde o obecné smlouvy s developery, právně založené jen na občanském zákoníku. Jejich uzavření tak sice stavební zákon pro konkrétní účely nevyžaduje, ale mohou mít značný ekonomický význam, respektive projekt může být bez nich nemožný.

Může jít například o to, že obec se zaváže prodat developerovi kousek svého pozemku, aby jej spojil se svým a na celku postavil bytový dům. Developer se za to zaváže postavit silnici, chodníky, osvětlení a obec je slíbí po kolaudaci převzít. Developer totiž zpravidla nebude mít zájem si je ponechat a starat se o ně, ani nedává smysl, aby je převáděl do spoluvlastnictví majitelů nových bytů či domů.

Pokračování článku je dostupné na webu estav.