Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou „černou“ stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná než neplatná.

V minulosti jsem na TZB-info publikoval článek „Smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je (údajně) neplatná. Lze tomu předejít?“, v němž jsem rozebíral názor o neplatnosti smlouvy na nepovolenou stavbu. Tedy že smlouva o dílo na nepovolenou, tzv. černou stavbu je neplatná. Tento názor prezentovali soudci Nejvyššího soudu na semináři pro advokáty na začátku roku 2014.

Ve svém článku jsem vysvětlil, že takto přísný výklad je nebezpečný. Je velmi obtížné zajistit, aby všechna smluvní ujednání byla ve všech fázích stavby v souladu s vydanými úředními rozhodnutími. Případné, i nechtěné, porušení správních rozhodnutí pak nahrává těm, kteří chtějí své smluvní závazky zpětně zneplatnit a vyhnout se tak jejich plnění.

Nejvyšší soud si zřejmě uvědomil nebezpečnost této interpretace. O rok později totiž vydal rozsudek 23 Cdo 2080/2013, v němž zaujal zcela opačné stanovisko. Tento názorový obrat vítám. O co v kauze šlo?

Více se můžete dočíst v plném textu článku zde.