Postavit vlastní dům znamená pro mnohé splnit si životní sen. Pokud máte hotový projekt, chcete přestat snít a začít stavět, potřebujete si najít dobrou stavební firmu. Jak to udělat a vyvarovat se přitom nejčastějších chyb?

Začněte hledat včas

Z vlastních zkušeností vím, že slušných stavebních firem je málo. Pokud jsou, ví se to o nich a mají spoustu práce na dlouho dopředu. Začněte tedy hledat aspoň půl roku před požadovaným zahájením stavby. Pokud najdete firmu, která je schopna začít za měsíc, je to podezřelé. Buďto teprve začíná a bude se na vaší stavbě učit, nebo kvůli vaší stavbě zruší jinou, méně výhodnou zakázku. Pokud se však chová tímto způsobem, je velké riziko, že se tak zachová i vůči vám, když v průběhu vaší stavby získá zajímavějšího klienta.

Oslovte dvě až tři stavební firmy s dobrou pověstí 

Klíčové je oslovovat pouze stavební firmy, které mají dobrou pověst. Ta je důležitější než jejich webová prezentace, certifikáty nebo reprezentativní sídlo. Zeptejte se svých známých, která firma jim postavila nebo zrekonstruovala bydlení. Zajděte se na jejich dům podívat. Zeptejte se, jaký byl průběh stavby, jestli bylo závěrečné vyúčtování v souladu se smlouvou a jak se jim v domě po letech bydlí. Nespokojte se s doporučením na internetu od lidí, které jste nikdy neviděli a nemáte možnost je osobně zkontaktovat. Oslovte maximálně dvě až tři firmy. Více nemá smysl. Byli byste zbytečně zahlceni nabídkami. Pokud firmy uvidí, že jednáte s velkým počtem konkurentů, pochopí, že máte jen malý zájem o jejich firmu a jdete spíš po ceně než po kvalitě. Je možné, že vám pak nabídku vůbec nezpracují. Rovněž je málo pravděpodobné, že najdete více než tři slušné firmy, které budou mít dobrá doporučení, dostatek času na vaši stavbu a vy si je budete moci dovolit zaplatit.  S vybranými firmami jednejte osobně. Zajděte se podívat do jejich sídla a dobře si zapamatujte svůj první dojem. Miroslav Navrátil, majitel firmy RIGI stavební společnost, s. r. o. dodává: „Pokud chcete vědět, jak firma funguje, postavte se v šest hodin ráno před její bránu a dívejte se, co za řemeslníky vyjíždí do práce. Takoví budou pracovat i u vás.“

Získejte srovnatelné nabídky

Nechte si od svého projektanta zpracovat nejen obecný projekt pro stavební povolení, ale také podrobný prováděcí projekt. Bez podrobného projektu nelze stavbu přesně nacenit. Ideální je nechat si také zpracovat slepý rozpočet, čili podrobný rozpočet bez cen jednotlivých položek. Projekty i slepý rozpočet by měl zpracovávat někdo jiný než stavební firma, abyste měli jistotu, že se bude stavět podle vašich představ. Požádejte vybrané dvě nebo tři stavební firmy, aby vám na základě prováděcího projektu a slepého rozpočtu zpracovali nabídku. Pokud jim předložíte pouze projekt bez slepého rozpočtu, počítejte s tím, že jejich nabídky budou jen obtížně srovnatelné. Jakmile si vyberete stavební firmu, počítejte s tím, že se do nabídkového rozpočtu a prováděcího projektu bude zasahovat na základě vzájemných jednání, aktuální ceny stavebních materiálů apod. Pokud by stavební firma přijala prováděcí projekt a slepý rozpočet bez jakýchkoliv výhrad, je to podezřelé. Znamená to, že firma nebere vaše podklady příliš vážně a problémy chce řešit za pochodu. Pokud naopak bude tvrdit, že projekt i rozpočet je zcela špatně, je to rovněž podezřelé. Buďto naprosto selhal projektant, nebo vás chce stavební firma donutit, abyste stavěli podle jejich představ, ne podle vašich.

Neusilujte o nejnižší cenu

Je nutné konečně pochopit pravdu: Nejnižší cena nemůže znamenat nejvyšší kvalitu. Zpravidla neznamená ani slušnou střední kvalitu.

Upřednostněte místní firmy se solidním kapitálem

O místních firmách získáte nejvíce informací, jak stavějí a jak se chovají k zákazníkům. M. Navrátil k tomu říká: „Místní firmy jsou citlivější na dobrou pověst. Pokud by stavěly špatně, rychle se to rozkřikne. S místními firmami je rovněž snadnější řešit reklamace, nebo případné dostavby a přestavby.“  Zároveň je důležité, aby byla firma kapitálově silná a mohla tak překonat nepředvídatelné finanční výpadky. Například, když jí nezaplatí nepoctivý investor. Jinak se může stát, že firma zkrachuje ještě v průběhu vaší stavby, nebo sice až po jejím dokončení, ale tím pádem nebude moci řešit záruční reklamace. Kapitálovou sílu firmy lze odhadnout například nahlédnutím do účetní závěrky ve sbírce obchodního rejstříku, kde je uveden vlastní kapitál společnosti. Údaj o základním kapitálu, který je vidět na výpise z obchodního rejstříku, naopak žádnou vypovídací hodnotu nemá.

Pokračování článku je ke čtení na portále estav