Jak ohlídat kvalitní provedení stavby? Pokud zadáváte stavbu svého rodinného domu stavební firmě, nejste profesí stavař, a ještě přitom hodláte chodit do práce, nemyslete si, že dokážete uhlídat, co se na stavbě skutečně děje. I na výstavbu rodinného domu je dobré přizvat si odborníky, kteří pohlídají, zda stavba domu odpovídá projektu a zda je vše vyvedeno v dohodnuté kvalitě. Pozor – stavební dozor musíte platit vy, jedině tak bude pracovat pro vás.

Existuje několik způsobů, jak si při stavbě rodinného domu ohlídat kvalitu výstavby. Tím nejkomfortnějším je svěřit celý proces stavebnímu manažerovi. Jeho úkolem je zajistit vše od vypracování projektu až po kolaudaci hotového domu. Takový člověk nebo firma dokáže vybrat všechny účastníky výstavby (projektanta, stavební firmu i technický dozor). Ohlídá jejich práci a zajistí vzájemnou návaznost. S ohledem na cenu této služby však bývá stavební manažer angažován při soukromé výstavbě bydlení spíše jen u cenově a technicky nejnáročnějších projektů.

Obvyklejší je, že si investor sám najde projektanta a od něj pak očekává, že mu pomůže s výběrem stavební firmy a dozorem nad její prací. To je samozřejmě možné a může to přinést požadovaný výsledek a případnou finanční úsporu, ve skutečnosti však tato práce není stěžejní činností projektanta.

Projektant zastává autorský dozor

Projektant je především odborníkem na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, prováděcí projekt). Spolu se svými spolupracovníky-specialisty má takové odborné znalosti, aby mohl navrhnout dům v souladu se všemi požadavky a platnými předpisy (pevnost a stabilita, energetická úspornost, požární bezpečnost atd.). V průběhu výstavby projektant nedozoruje stavbu, ale může vykonávat tzv. autorský dozor. Účelem tohoto dozoru je především dohled nad stavbou z hlediska případných změn navržených v průběhu výstavby. Jakákoliv změna totiž podléhá jeho odsouhlasení proto, aby nedošlo k ohrožení základních parametrů projektu (stabilita, požární bezpečnost, funkčnost apod.). Tento občasný dohled však sám o sobě kvalitu stavby nezajistí. Projektant většinou není tou osobou, která by byla dennodenně na stavbě, dohlížela na všechny prováděné práce.

Technický dozor investora – podrobný dohled nad stavbou

Systematický dohled na stavbě je úkolem technického dozoru investora. Ten má praktické zkušenosti z různých typů staveb a měl by sledovat stavbu v celém jejím průběhu. Přinejmenším by měl kontrolovat stavební práce před zakrytím důležitých stavebních součástí (inženýrské sítě, základy, izolace, nosné konstrukce, vnitřní rozvody atd.). Pokud se staví podle podrobného položkového rozpočtu, technický dozor kontroluje rovněž správnost dílčích vyúčtování a fakturace. Účelem této kontroly je především to, aby byly fakturovány pouze práce, které jsou na stavbě provedeny, tj. aby nebyly například zahrnuty materiály, které stavební firma sice zakoupila, ale zatím leží u ní na skladě nebo na staveništi.

Autorský a technický dozor se zpravidla sjednává u staveb hrazených z veřejných rozpočtů, využívat by jej měli však i soukromí investoři. To je důležité především v případě, že sami nejsou odborníky ve stavebnictví nebo nemají vlastní bohaté zkušenosti. V opačném případě je možné, že nepoznají, zdali věci na stavbě běží tak, jak mají, a výsledkem může být nekvalitní nebo předražená stavba.

Pokračování článku si můžete přečíst na portálu estav