Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, nahradí jedno razítko – jednotné environmentální stanovisko (JES). Zjednoduší se díky němu povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů? Ministerstvo slibuje, že zároveň zůstane zachována ochrana životního prostředí i památek. Návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku doprovází novelu stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Co na něj jako stavební advokát říkám?

Vládní návrh zákona o tzv. zeleném razítku pro stavebníky přijímám s rozpaky. Měl být krokem směřujícím k naplnění zásady „jedna stavba – jeden úřad – jedno razítko.“ Je pravda, že návrh nahrazuje některá, byť ne všechna, závazná stanoviska vydávaná na úseku ochrany životního prostředí tím, že bude vydáno jednotné environmentální stanovisko (JES). Nevytváří však předpoklady pro to, aby stavebníci získali JES rychleji, než dosud samostatně vydávaná závazná stanoviska.

Úředníci působící na úseku ochrany životního prostředí, tedy např. v ochraně přírody, lesa, či vod, totiž mají zůstat sedět na stejných židlích a ve stejných úřadech, počínaje nejmenšími, tzv. jedničkovými úřady, až po ministerstva. Návrh nepočítá s jejich fyzickou integrací do společných kanceláří a budov a s důsledným oddělením od samospráv, jako tomu bylo v návrhu schváleném vládou Andreje Babiše.

Místo toho má jít pouze o integraci rozhodovacích procesů. Některé environmentální kompetence skutečně formálně přejdou na vyšší úřady, tj. na tzv. trojkové obce a krajské úřady. Ty však budou mít před vydáním JESu nadále možnost, někdy však i povinnost, požádat místní, nižší orgány o vydání vyjádření, která budou podkladem pro vydání JESu. Rozdíl tedy v zásadě nebude v tom, kolik úřadů a úředníků se do přípravy JESu zapojí, ale v tom, že finální podoba JESu vznikne ve vyšších patrech úřední hierarchie. To by mohlo přinést vyšší kvalitu rozhodování. Ale při zachování roztříštěnosti úřadů dojde těžko ke zrychlení. 

Podle mého by vláda měla férově přiznat, že skutečnou integraci povolování dělat nechce, protože samosprávám nechce brát jejich úředníky. Reálné zrychlení tak přinese zřejmě až digitalizace stavebního řízení. Už abychom ji měli. 

Celý článek čtěte na webu estav.cz