Vidím kolem sebe hodně klientů, kteří se pustili do neobvyklé stavby. Někdy je to dům z přírodních materiálů nebo designová rezidence od známého architekta. Jindy oprava památkově chráněné budovy. Může to být všechno dohromady. Obvykle se stává, že jim takový projekt přeroste přes hlavu a dostanou se do finančních potíží. S těmi pak přicházejí za mnou a žádají mě o právní řešení.

Jak známo, vymahatelnost práva je špatná. Chtít zpátky peníze od architekta nebo stavební firmy, která překročila dohodnutou cenu stavby, je problematické. Proto je dobré si hned na počátku uvědomit rizika a předcházet jim, nebo si pro ně vytvořit časové a finanční rezervy.

Upozorňuji, že „dům snů“ je rizikový projekt. Nezvyklý design nebo použití neobvyklých materiálů skoro vždy znamená zvýšenou pracnost. Pokud ji investor pokryje vlastní prací, měl by být připraven strávit na stavbě o pár stovek až tisíc hodin více než běžní lidé. Jakmile si na tuto práci najme firmu nebo jednotlivé řemeslníky, musí pak počítat s velkými vícenáklady. Ty mohou snadno dosáhnout desítek procent běžné ceny, což dnes představuje miliony korun.

Nabízím několik rad, jak se problémům vyhnout:

Fáze projektování

  • Pracovat se zkušeným architektem a mít s ním uzavřenou písemnou smlouvu.
  • Nekompromisně požadovat, aby prokázal, že už podobnou stavu realizoval.
  • Pokud takovou referenční stavbu nemá, nebo jen na druhém konci Evropy, nebo sice v Čechách, ale majitelé si údajně nepřejí být kontaktováni kvůli ochraně soukromí, je to podezřelé. Proč by architekt nemohl dát kontakt na majitele, kteří byli s jeho prací spokojeni?
  • Požadovat kontakty na konkrétní firmy, které dovedou takové stavby zhotovit.
  • Jednat s těmito firmami už v průběhu projekčních prací. Zažil jsem případy, kdy architekti vyprojektovali stavby, které nechtěl nikdo stavět. Projekty se nakonec realizovaly, ale musely se v průběhu prací přeplánovat a stály výrazně víc, než architekt odhadnul.

Pokračování článku naleznete na webu estav.cz