Dům v podílovém spoluvlastnictví

Kdo má byt v domě, který není rozdělen na bytové jednotky, ve skutečnosti žádný byt nemá. Má pouze ideální, procentuální podíl na celém domě. Tedy na každé cihle, dveřích či vaně, která se v domě nachází. Pokud máte čtvrtinový podíl na domě se čtyřmi byty a na základě toho užíváte (nikoli vlastníte) jeden z bytů, zhodnocujete každou investicí do „svého“ bytu nejen svůj podíl, ale také podíly ostatních spoluvlastníků. Pokud tedy starou vanu vyměníte za novou vířivku, stanete se pouze jejím čtvrtinovým spoluvlastníkem. Ostatní tři čtvrtiny de facto darujete dalším spoluvlastníkům domu. Naopak když se některý ze spoluvlastníků o „svůj“ byt nestará, snižuje tím zároveň hodnotu Vašeho podílu na domě.

K jakékoliv přestavbě bytu navíc musíte získat souhlas nadpoloviční většiny spoluvlastníků, neboť zasahujete i do jejich vlastnictví. K zásadní změně, jako je třeba přestavba bytu na nebytový prostor, pak budete muset získat souhlas dvoutřetinové většiny.

Nepříjemným důsledkem ideálního spoluvlastnictví je rovněž společná a nerozdílná odpovědnost za všechny dluhy, které v souvislosti se správou domu vzniknou. Pokud spoluvlastníci uzavřou smlouvu na zateplení domu a jeden nebo více z nich odmítne práci zaplatit, může stavební firma požadovat celou cenu od kteréhokoli, tedy i od Vás jako čtvrtinového spoluvlastníka.

Zřejmě největší praktickou nevýhodou je obtížná prodejnost bytu, který je spojen pouze s ideálním podílem na domě. Navíc banka na takový byt neposkytne hypotéku.

Z výše uvedeného je jasné, že na tzv. ideálním spoluvlastnictví nic ideálního není. Chcete-li skutečně vlastnit byt, či více bytů v bytovém domě, měli byste usilovat o tzv. bytové spoluvlastnictví.

Bytové spoluvlastnictví

O výhodách bytového spoluvlastnictví v porovnání s ideálním spoluvlastnictvím se dočtete v plné verzi článku zde http://www.estav.cz/cz/2623.jake-jsou-zpusoby-vlastnictvi-bytu-spoluvlastnictvi-a-bytova-jednotka