Rozhovor: O záruce mají investoři falešnou představu

Rozhovor s advokátem Radkem Motzkem v magazínu Dřevo a stavby Postavit rychle a dobře. Který stavebník by o to nestál. Jenže někdy nemá člověk „šťastnou ruku“ a leckdy se i mistr tesař utne. Nezbývá, než reklamovat. Víte, jak vadu dokazovat a co znamená...

Pro reklamaci stavby oslovte soudního znalce

Když se stavba nepovede a zhotovitel se nemá k odstranění vad, začnete přemýšlet co s tím. Řada majitelů si rovnou pozve novou firmu nebo chyby odstraní sama. Neuvědomuje si, že jakýkoliv zásah do stavby komplikuje nebo dokonce znemožňuje uplatňování odpovědnosti...

Záruka za stavbu

Při sjednávání záruk za kvalitu stavby doporučuji objednatelům: Sjednat co nejpřesněji, na které části stavby se vztahuje zkrácená záruční lhůta. Obvykle používané formulace o zkrácené záruce za technologie či výrobky zabudované do stavby mohou znamenat mnohem menší...

Kvalita stavby ve smlouvě o dílo

Pro právní zajištění kvality stavby doporučuji objednatelům: místo obvyklých obecných ujednání, že dílo má být zhotoveno odborně, sjednat ve smlouvě konkrétní kvalitativní parametry díla, např. energetickou náročnost stavby a jejích technologií ověřit, zdali má smysl...

Jak předat a převzít stavbu

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za...

Nový občanský zákoník a reklamace zboží či stavby

Jsou slyšet názory, že nový občanský zákoník (NOZ) omezil práva na reklamace. Že zrušil dvouletou záruku za spotřební zboží, nebo alespoň zkomplikoval její uplatnění. Po důkladném přečtení zákona však rozhodně nelze říci, že by NOZ před reklamacemi utíkal. Nejdříve...