Smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je platná

Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou „černou“ stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná...

Poslední faktura se neplatí? I stavebníci někdy nejednají čestně

Rozmohl se nám ve stavebnictví takový nešvar, že investor nezaplatí poslední fakturu vystavenou po dokončení stavby. Nezaplatí ji a stavbu formálně nepřevezme, přestože z funkčního i estetického hlediska dokončená je a užívat se dá. Stěhuje si dovnitř nábytek, věší...

Záruka za stavbu

Při sjednávání záruk za kvalitu stavby doporučuji objednatelům: Sjednat co nejpřesněji, na které části stavby se vztahuje zkrácená záruční lhůta. Obvykle používané formulace o zkrácené záruce za technologie či výrobky zabudované do stavby mohou znamenat mnohem menší...

Kvalita stavby ve smlouvě o dílo

Pro právní zajištění kvality stavby doporučuji objednatelům: místo obvyklých obecných ujednání, že dílo má být zhotoveno odborně, sjednat ve smlouvě konkrétní kvalitativní parametry díla, např. energetickou náročnost stavby a jejích technologií ověřit, zdali má smysl...

Jak předat a převzít stavbu

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za...