Pomáháme Ukrajině!

Jako právníci považujeme za své životní poslání stavět se proti bezpráví. Útok Putinova režimu na Ukrajinu je jeho extrémním projevem. Z dlouhodobého hlediska ohrožuje i naše rodiny a uspořádání světa, ve kterém chceme žít. Rozhodli jsme se tedy přispět společně na...

Převzetí stavby z pohledu práva – jak se vyhnout problémům

30Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy...

Ochrana přírody versus stavebnictví dle nového občanského zákoníku

Hlavním účelem nového občanského zákoníku (NOZu) je upravit majetkové a rodinné vztahy soukromých osob. Řada jeho ustanovení však může mít význam i pro ochranu přírody, přestože nebyla s tímto cílem vytvořena. Týká se to například ustanovení o sousedských právech a...