Pomáháme Ukrajině!

Jako právníci považujeme za své životní poslání stavět se proti bezpráví. Útok Putinova režimu na Ukrajinu je jeho extrémním projevem. Z dlouhodobého hlediska ohrožuje i naše rodiny a uspořádání světa, ve kterém chceme žít. Rozhodli jsme se tedy přispět společně na...

Zelené razítko pro stavebníky

Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, nahradí jedno razítko – jednotné environmentální stanovisko (JES). Zjednoduší se díky němu povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů? Ministerstvo slibuje, že zároveň...

Co se bude v obci stavět a jak postupovat při domluvě s developery

Vlastníte pozemek, který se technicky hodí k zástavbě, ale územní plán ji nedovoluje? Můžete s obcí uzavřít platnou dohodu o tom, že vám pozemek „zestavební“? Může si obec za takovou změnu územního plánu nechat zaplatit? Může obec podmínit dohodu tím, že na vlastní...

Plánovací smlouvy a smlouvy obcí a developerů

Plánovací smlouva mezi obcí a developerem je někdy vyžadována stavebním úřadem, především v těch místech, kde je nutné před stavbou vybudovat potřebnou infrastrukturu, třeba vodovod nebo komunikaci. Některé dohody obce a developera mohou domlouvat změnu územního...

Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?

Přístupová cesta k pozemku je základním předpokladem k výstavbě. Bez ní nelze legálně stavět. Pozor si dejte na koupi pozemku, ke kterému obec teprve plánuje vybudovat cestu. Může to trvat i desítky let. V krátkosti: Bez zajištěné přístupové cesty nelze legálně...

Pro reklamaci stavby oslovte soudního znalce

Když se stavba nepovede a zhotovitel se nemá k odstranění vad, začnete přemýšlet co s tím. Řada majitelů si rovnou pozve novou firmu nebo chyby odstraní sama. Neuvědomuje si, že jakýkoliv zásah do stavby komplikuje nebo dokonce znemožňuje uplatňování odpovědnosti...

Jak si postavit dům snů a nezbláznit se?

Vidím kolem sebe hodně klientů, kteří se pustili do neobvyklé stavby. Někdy je to dům z přírodních materiálů nebo designová rezidence od známého architekta. Jindy oprava památkově chráněné budovy. Může to být všechno dohromady. Obvykle se stává, že jim takový projekt...

Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?

Chcete stavět atypickou stavbu? Dostali jste se do problémů, protože úřadům připadá návrh vašeho rodinného domu příliš moderní? Nebo příliš tradiční? V obou případech můžete narazit. Do první skupiny patří třeba pasivní dům s rovnou střechou uprostřed zástavby se sedlovými střechami. Do druhé například roubená chalupa mezi zděnými domy. Nakolik vám může stavební úřad diktovat, jak má vypadat váš rodinný dům?

Veřejné zakázky na stavbu: 5 nejdůležitějších smluvních podmínek

Jste-li zadavatelem veřejné zakázky na stavbu, jistě přemýšlíte o tom, jak má vypadat smlouva s dodavatelem stavby a jakým způsobem má vzniknout. Navrhuje ji zadavatel nebo dodavatel? Jaká ustanovení smlouvy zákon vyžaduje a jaká naopak zakazuje? Jsou podmínky smlouvy součástí hodnotících kritérií? Na to vše a něco navíc naleznete odpověď v tomto článku.

Smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je platná

Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou „černou“ stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná než neplatná.

Poslední faktura se neplatí? I stavebníci někdy nejednají čestně

Rozmohl se nám ve stavebnictví takový nešvar, že investor nezaplatí poslední fakturu vystavenou po dokončení stavby. Nezaplatí ji a stavbu formálně nepřevezme, přestože z funkčního i estetického hlediska dokončená je a užívat se dá. Stěhuje si dovnitř nábytek, věší obrazy a zcela regulérně v ní bydlí, popřípadě podniká. Konečnou fakturu však proplatit nechce.

Jak koupit bydlení přes realitní kancelář

Většina lidí si dnes nekupuje bydlení přímo od vlastníka, ale přes realitní kancelář, která vlastníka zastupuje. Má tento postup svá úskalí? Většina kupujících by odpověděla: „Ano, cena nemovitosti se zvedne – úplně zbytečně – o provizi makléře.“  Mají pocit, že provize je nezaslouženým, snadným výdělkem. Je tomu skutečně tak?

Jaké jsou druhy vlastnictví bytu – spoluvlastnictví a bytová jednotka

Kdo má byt v domě, který není rozdělen na bytové jednotky, ve skutečnosti žádný byt nemá. Má pouze ideální, procentuální podíl na celém domě. Tedy na každé cihle, dveřích či vaně, která se v domě nachází. Pokud máte čtvrtinový podíl na domě se čtyřmi byty a na základě toho užíváte (nikoli vlastníte) jeden z bytů, zhodnocujete každou investicí do „svého“ bytu nejen svůj podíl, ale také podíly ostatních spoluvlastníků.

Majitel vs. nájemník: Je možné zakázat domácí zvířata či návštěvy?

Nájemci získali některá nová práva, která mohou prosadit i přes nesouhlas pronajímatele. Například mohou v bytě chovat zvířata. Podmínkou je, že chov nezpůsobí pronajímateli či ostatním obyvatelům obtíže, které jsou nepřiměřené poměrům v domě. Pokud byl v domě dosud klid, může být chov štěkajícího psa nepřiměřený poměrům, a tedy protiprávní. Pokud jsou však v domě psi běžně chováni a bývá slyšet štěkot, zřejmě nebude nepřiměřené, když se počet štěkajících obyvatel o jednoho zvýší. 

Záruka za stavbu

Ve stavebních smlouvách mnohdy vidíme základní, obvykle pětiletou záruku za stavbu jako celek, či stavební práce. Jako výjimka je pak sjednávána zkrácená záruka za výrobky či technologie zabudované do stavby. Zkrácená záruka se obvykle sjednává v délce poskytnuté výrobcem, nejméně dvou let.

Jak předat a převzít stavbu

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za stavbu odpovídá zhotovitel. Zároveň začíná fáze užívání hotové stavby, kdy odpovědnost přebírá investor.

Jak najít a vybrat dobrou stavební firmu?

Postavit vlastní dům znamená pro mnohé splnit si životní sen. Pokud máte hotový projekt, chcete přestat snít a začít stavět, potřebujete si najít dobrou stavební firmu. Jak to udělat a vyvarovat se přitom nejčastějších chyb? Začněte hledat včas Z vlastních zkušeností...

Smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je (údajně) neplatná. Lze tomu předejít?

Soudci Nejvyššího soudu prezentovali na školení pro advokáty konaném v lednu tohoto roku v Brně právní názor, že smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je neplatná. Nepovolenou stavbou přitom rozuměli stavbu, kterou stavebník realizuje bez stavebního povolení, tedy tzv. černou stavbu. Z výkladu vyplynulo, že půjde o neplatnost absolutní, tedy takovou, která nastane automaticky. Soud ji v případném sporu prohlásí z vlastní inciativy, tedy i proti vůli stran, které by se soudily o dílčí bod smlouvy (například cenu za vícepráce), avšak ostatní části smlouvy by považovaly za platné a nesporné.

Nový občanský zákoník a reklamace zboží či stavby

Jsou slyšet názory, že nový občanský zákoník (NOZ) omezil práva na reklamace. Že zrušil dvouletou záruku za spotřební zboží, nebo alespoň zkomplikoval její uplatnění. Po důkladném přečtení zákona však rozhodně nelze říci, že by NOZ před reklamacemi utíkal.

Převzetí stavby z pohledu práva – jak se vyhnout problémům

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za stavbu odpovídá zhotovitel. Zároveň začíná fáze užívání hotové stavby, kdy odpovědnost přebírá investor.

Jak ohlídat stavební firmu? Kdo jsou stavbyvedoucí a technický dozor investora?

Jak ohlídat kvalitní provedení stavby? Pokud zadáváte stavbu svého rodinného domu stavební firmě, nejste profesí stavař, a ještě přitom hodláte chodit do práce, nemyslete si, že dokážete uhlídat, co se na stavbě skutečně děje. I na výstavbu rodinného domu je dobré přizvat si odborníky, kteří pohlídají, zda stavba domu odpovídá projektu a zda je vše vyvedeno v dohodnuté kvalitě. Pozor – stavební dozor musíte platit vy, jedině tak bude pracovat pro vás.

Mediace ve stavebnictví

Dostali jste se do sporu se stavební firmou nebo s investorem? Přemýšlíte, jestli se dá věc vyřídit rychleji, než zdlouhavým soudním řízením? V následujícím článku popíšeme, jak funguje řešení stavebních sporů mediací a kdy ji lze použít.

Dopravní stavby? Stát staví nezákonně.

Dálniční obchvat kolem Českých Budějovic nemá platná územní rozhodnutí. Byla totiž vydána v době, kdy  stanovisko o vlivech na životní prostředí EIA, které je pro územní rozhodnutí nezbytné, bylo už čtyři roky neplatné. Státní orgány si však výklad zákonů ohýbají, jak se jim hodí, a chystají se stavět. Je tento případ výjimkou?

Ochrana přírody versus stavebnictví dle nového občanského zákoníku

Hlavním účelem Nového občanského zákoníku (NOZu) je upravit majetkové a rodinné vztahy soukromých osob. Řada jeho ustanovení však může mít význam i pro ochranu přírody, přestože nebyla s tímto cílem vytvořena. Týká se to například ustanovení o sousedských právech a svým způsobem také ustanovení o smlouvách, včetně smluv stavebních.

Hlavní změny v nájemních smlouvách od 1. 1. 2014

S příchodem Nového roku 2014 se změní všechny již uzavřené nájemní smlouvy. Přestanou se totiž řídit starým občanským zákoníkem a podřídí se občanskému zákoníku novému (NOZ). Když říkám všechny nájemní smlouvy, není to tak úplně pravda. Přechod pod NOZ se totiž netýká nájmu věcí movitých ani pachtu. Přitom pachtem se rozumí smlouva, která zahrnuje nejen užívání propachtované věci, ale také pobírání jejich plodů, typicky půjde o pacht zemědělského nebo lesního pozemku. Znamená to, že NOZ již uzavřené nájemní smlouvy nějakým způsobem „přepíše“? Do jisté míry ano.