Vyberte stránku

Novela zákona EIA – průlomová změna pro investory, úřady i veřejnost

Dne 1. dubna 2015 vstoupila v účinnost velmi významná novela zákona EIA[1]. Stručně řečeno, nová úprava především posiluje práva veřejnosti v povolovacích řízeních. Rovněž lépe zajišťuje, aby výsledky řízení EIA byly v návazných povolovacích řízeních respektovány....

Záruka za stavbu

Při sjednávání záruk za kvalitu stavby doporučuji objednatelům: Sjednat co nejpřesněji, na které části stavby se vztahuje zkrácená záruční lhůta. Obvykle používané formulace o zkrácené záruce za technologie či výrobky zabudované do stavby mohou znamenat mnohem menší...

Kvalita stavby ve smlouvě o dílo

Pro právní zajištění kvality stavby doporučuji objednatelům: místo obvyklých obecných ujednání, že dílo má být zhotoveno odborně, sjednat ve smlouvě konkrétní kvalitativní parametry díla, např. energetickou náročnost stavby a jejích technologií ověřit, zdali má smysl...

Jak předat a převzít stavbu

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za...

Ochrana přírody versus stavebnictví dle nového občanského zákoníku

Hlavním účelem Nového občanského zákoníku (NOZu) je upravit majetkové a rodinné vztahy soukromých osob. Řada jeho ustanovení však může mít význam i pro ochranu přírody, přestože nebyla s tímto cílem vytvořena. Týká se to například ustanovení o sousedských právech a...

Nový občanský zákoník a reklamace zboží či stavby

Jsou slyšet názory, že nový občanský zákoník (NOZ) omezil práva na reklamace. Že zrušil dvouletou záruku za spotřební zboží, nebo alespoň zkomplikoval její uplatnění. Po důkladném přečtení zákona však rozhodně nelze říci, že by NOZ před reklamacemi utíkal. Nejdříve...

Hlavní změny v nájemních smlouvách od 1. 1. 2014

S příchodem Nového roku 2014 se změní všechny již uzavřené nájemní smlouvy. Přestanou se totiž řídit starým občanským zákoníkem a podřídí se občanskému zákoníku novému (NOZ). Když říkám všechny nájemní smlouvy, není to tak úplně pravda. Přechod pod NOZ se totiž netýká...

Převzetí stavby z pohledu práva – jak se vyhnout problémům

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za...